ZAKOŃCZENIE PROJEKTU FRANCZYZA SPOŁECZNA

24 lipca 2022

Dnia 30 czerwca 2022 roku zakończyliśmy realizację projektu w ramach działania 2.9. POWER pt. „Model franczyzy usług społecznych – opieka ze smakiem” (model usługi opiekuńczej wspartej usługą gastronomiczną). Celem projektu było utworzenie systemu franczyzowego opartego na usłudze opiekuńczej uzupełnionej usługą gastronomiczną, złożonego z 1 franczyzodawcy i 6 franczyzobiorców z siedzibami w min. 2 województwach. Cel został osiągnięty – powstała Sieć Franczyzy Społecznej „Kropka”, do której przystąpiło 6 Podmiotów Ekonomii Społecznej, które mają swoje siedziby na terenie 4 województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, podlaskiego i śląskiego:
  • DOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kryńska 41, 16-100 Sokółka woj. podlaskie
  • Familok Spółdzielnia Socjalna, ul. Raciborska 54 47-430 Ruda Kozielska, woj. śląskie
  • Fundacja Pałuki, ul. Lewandowskiego nr 2E, 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie
  • Fundacja Rozwoju Regionalnego TUR, ul. San Carlos 9, Chojnice, woj. pomorskie
  • Innowacje Społeczne Sp. z o.o., ul. Poznańska 27/4, 85-129 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  • Unisławska Spółdzielnia Socjalna UNI-ZIEL, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław, woj. kujawsko-pomorskie
Teraz będziemy realizować cel długookresowy – rozwijać system franczyzowy i poszerzać grona franczyzobiorców w skali kraju. Jeśli chcesz przystąpić do Sieci Franczyzy Społecznej Kropka lub masz pytania, to napisz do nas: kropka@sys.pl Zapraszamy na stronę Sieci Franczyzy Społecznej Kropka.

Wszystkie wpisy