4ES Non Profit Spółka z o. o.
ul. Św. Katarzyny 4a/2
87-100 Toruń
tel. 600 764 495
biuro@4es.com.pl

Oddział w Świeciu n/Wisłą
ul. Chmielniki 2b
86-100 Świecie
tel. 697 483 985
ela.reda@4es.com.pl

Stawiamy na  Efektywny rozwój, z  Empatią wobec ludzi oraz  Entuzjazmem i  Energią w działaniu.

4ES Non Profit Sp. z o.o. powstała dzięki inicjatywie 4 osób, które połączyła pasja i potrzeba działania na rzecz ekonomii społecznej (ES).

Do pasji dołączyliśmy nasze kompetencje oraz zawodowe i życiowe doświadczenie. W ten sposób stworzyliśmy firmę doradczo – szkoleniową, która świadczy usługi w trzech obszarach:

  • ekonomia społeczna,
  • aktywizacja społeczno – zawodowa,
  • społeczne zaangażowanie przedsiębiorstw.

W ramach spółki z o.o. non profit prowadzimy działalność gospodarczą oraz wypełniamy misję społeczną. Realizujemy także projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Wybieramy takie projekty, które wzbogacają nasze doświadczenie i dzięki którym doskonalimy jakość świadczonych usług.

© 2020  4ES Non Profit Spółka z o. o.