4ES Non Profit Spółka z o. o.
ul. Św. Katarzyny 4a/2
87-100 Toruń
tel. 600 764 495
biuro@4es.com.pl

Oddział w Świeciu n/Wisłą
ul. Chmielniki 2b
86-100 Świecie
tel. 697 483 985
ela.reda@4es.com.pl

COACHING

Coaching jest procesem indywidualnego wspierania ludzi w rozwoju zawodowym i osobistym ukierunkowanym na osiąganie konkretnych wyników. Dzięki coachingowi znajdziecie Państwo nowe pomysły i możliwości, które doprowadzą Was do nowych i często zaskakujących rozwiązań.

Coaching pomaga ludziom uczyć się, a nie jest po to, aby ich uczyć. Coaching nie jest także doradztwem. Coach zadaje pytania, a klient (tak nazywa się osobę korzystającą z coachingu) sam poszukuje odpowiedzi. Dzięki temu klienci coachingu doświadczają ogromnej satysfakcji ponieważ sami znajdują rozwiązania i pomysły na działanie.

Efektywność coachingu 

Coaching przynosi szybkie rezultaty dzięki “mechanizmowi dźwigni”, który sprawia, że angażując siły we właściwy obszar jest się w stanie uzyskać istotne efekty. W praktyce oznacza to, że poprzez coaching znajdziecie Państwo szybkie rozwiązanie problemu, z którym zmagaliście się, być może, od dłuższego czasu. Dzieje się tak wtedy, gdy, zajmiecie się problemem od takiej strony, której wcześniej nie braliście pod uwagę.

Cel w coachingu

Coaching może dotyczyć bardzo różnych zagadnień osobistych i zawodowych. Państwo sami wybierzecie cel procesu coachingowego oraz cele na poszczególne sesje. Poprzez uważne słuchanie i zadawanie pytań coach pomaga w precyzyjnym określeniu wybranych celów.

© 2019 4ES Non Profit Spółka z o. o.