4ES Non Profit Spółka z o. o.
ul. Św. Katarzyny 4a/2
87-100 Toruń
tel. 600 764 495
biuro@4es.com.pl

Oddział w Świeciu
ul. Chmielniki 2b
86-100 Świecie
tel. 697 483 985
ela.reda@4es.com.pl

Nasze kompetencje

Przemek Kamycki

Przemek Kamycki

Prezes Zarządu

… jest doradcą, ekspertem i konsultantem, a przede wszystkim praktykiem z doświadczeniem w sektorze przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych; od 2013 roku związany z ekonomią społeczną z poziomu budowania i prowadzenia podmiotów. Posiada doświadczenie poparte sukcesami w realizacji działań w oparciu o metodę projektową zarówno od strony tworzenia, planowania jak i wdrażania oraz koordynacji. Specjalizuje się w projektach „miękkich” skierowanych do różnych grup społecznych w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W swojej pracy wykorzystuje doświadczenie w pracy międzysektorowej oraz wysokie umiejętności interpersonalne.

Pokaż więcej
 • Jako Kierownik Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Kierownik merytoryczny zaplanował, uruchomił, kierował działalnością Ośrodka (w tym zespołem blisko 30-tu osób specjalistów) oraz nadzorował jakość merytoryczną usług świadczonych przez zespół.
 • Jako Kluczowy doradca w OWES wspierał tworzenie podmiotów ekonomii społecznej (m.in. fundacje, stowarzyszenia) oraz przedsiębiorstw społecznych (m.in. spółdzielnie socjalne, spółki non profit, organizacje pozarządowe) również na etapie przygotowania biznesplanu.
 • Jako członek zarządu posiada wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu organizacji pozarządowych w formie fundacji i stowarzyszenia.
 • Od 10 lat doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z różnych źródeł zewnętrznych w tym m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnych Programów Operacyjnych, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Kultury.

Z wykształcenia jest politologiem – ukończył studia na wydziale humanistycznym UMK w Toruniu. Jest także absolwentem studiów podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Ponadto posiada uprawnienia jako doradca zawodowy.

Otwarty na ludzi i otoczenie, które wspólnie z najbliższymi osobami dają mu energię do działania i szukania nowych obszarów do rozwoju. Chętnie dzieli się wiedzą i widzi potencjał we współdziałaniu na rzecz osiągnięcia przyjętych celów i założeń.

Ela Reda

Ela Reda

… jest konsultantem, trenerem i coachem, a przede wszystkim praktykiem biznesu (branża FMCG, medyczna, doradcza i szkoleniowa); związana z ekonomią społeczną oraz rozwojem organizacji i ich pracowników. Ma doświadczenie poparte sukcesami w zarządzaniu dużymi organizacjami i małymi zespołami. Zarządzała pionem marketingu, sprzedaży i obsługi klienta, przeprowadziła organizacje przez różne etapy rozwoju rynku i firmy. Specjalizuje się w projektach doradczych i szkoleniowych, których głównym celem jest osiąganie rezultatów przez organizacje nastawione na rozwój. W efektywnym wspieraniu klientów w biznesie wykorzystuje doświadczenie trenerskie oraz praktyczną znajomość specyfiki pracy w międzynarodowej korporacji, małej firmie doradczej i fundacji. Współautorka książki Psychologia w coachingu, czyli o tym jak uczynić proces efektywnym” (Bydgoszcz 2017).

Pokaż więcej
 • Jako kluczowy doradca biznesowy w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej wspierała Przedsiębiorstwa Społeczne oraz Podmioty Ekonomii Społecznej, pomagając im w rozwoju działalności gospodarczej, ukierunkowaniu na nowe wyzwania rynkowe oraz przeprowadzaniu przez zewnętrzne i wewnętrzne zmiany organizacyjne.
 • W projekcie „Staże i praktyki drogą do kariery” prowadzonym przez Izbę Przemysłowo – Handlową w Toruniu oraz KPOP LEWIATAN, przygotowała 100 osób – pracowników firm rożnych branż – do pełnienia roli opiekunów praktykantów/ stażystów i pomogła im stać się mentorami dla młodych ludzi zaczynających swoją drogę zawodową.
 • Od 2007 roku projektuje, przygotowuje oraz dostarcza projekty rozwoju kompetencji biznesowych oraz osobistych, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji przywódczych i menedżerskich.
 • Współtworzyła i prowadziła warsztaty Employer Branding dla Santander Universidades (Bank BZ WBK).
 • Jako ekspert koordynator organizowała pracę ekspertów oraz komunikację z klientami w projekcie doradczym dla 20 firm z branży medycznej, realizowanym przez KPOP LEWIATAN („Branża medyczna siłą regionu kujawsko-pomorskiego”)
 • Uczestniczyła w projektach szkoleniowych dla Ergo Hestia, ATOS, Alcatel Lucent, DIOR, Hiestand Polska, PKN Orlen, Raben, Luxmed, ROYAL UNIBREW Polska, KGHM Polska Miedź, Polfarma, ING Nationale Nederlanden, De Lage Landen Leasing Polska, ATLAS COPCO, HOOP Polska.
 • Przez 10 lat pracowała na rzecz rozwoju marek i organizacji firmy w Toruńskich Zakładach Materiałów Opatrunkowych SA (TZMO SA). Główne osiągnięcia to:
  • Zbudowanie struktury sprzedaży rynku detalicznego – wyroby BELLA i HAPPY
  • Zbudowanie struktury sprzedaży rynku medycznego – wyroby MATOPAT i SENI
  • Restrukturyzacja spółek Grupy TZMO na rynku polskim i na rynkach zagranicznych

Z wykształcenia jest ekonomistą – ukończyła ekonomię na UMK w Toruniu. Jest także absolwentką studiów podyplomowych z psychologii klienta w marketingu usług w SWPS w Warszawie, oraz z coachingu w WSB w Toruniu. Posiada także kwalifikacje pedagogiczne, które zdobyła w ramach Studium Pedagogicznego na UMK w Toruniu. W 2018 roku ukończyła specjalistyczne szkolenie Doradcy biznesowego dla doradców OWES.

Siłę i energię do działania daje jej ciągły rozwój zawodowy i osobisty. Chętnie dzieli się własnym doświadczeniem, ale także uczy się oraz wzbogaca swoją wiedzę doświadczeniami i opiniami innych.

Ola Kamycka

Ola Kamycka

… jest doradcą, ekspertem, a przede wszystkim praktykiem w planowaniu i realizacji złożonych działań metodą projektową dla podmiotów prawnych w tym przedstawicieli sektora przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Ma doświadczenie w pracy zarówno w sektorze przedsiębiorstw jak i organizacji pozarządowych poparte sukcesami w obszarze doradztwa dla klientów instytucjonalnych, którego głównym celem jest osiągnięcie rezultatów gospodarczych i społecznych. W bezpośrednim wsparciu klienta wykorzystuje wiedzę zdobytą w pracy międzysektorowej oraz wysokie umiejętności zindywidualizowanego podejścia do zgłaszanych potrzeb.

Pokaż więcej
 • Jako Doradca Kluczowy w Regionalnym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego przez 4 lata wspierała doradczo przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe w przygotowaniu, realizacji i rozliczaniu przedsięwzięć w obszarze społeczno-gospodarczym.
 • Przez okres 10 lat pracy zawodowej zdobyła wiedzę w pozyskiwaniu środków z różnych źródeł zewnętrznych w tym m.in. Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnych Programów Operacyjnych, Funduszu Inicjatyw Społecznych, Narodowego Centrum Kultury.
 • Od 2017 roku w obszarze ekonomii społecznej działa na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Torunia.
 • Od 2010 roku rozwija pasję rękodzielniczą z wykorzystaniem wielu technik decoupage, co pozwala jej na prowadzenie warsztatów aktywizujących osoby w obszarze włączenia społecznego.

Z wykształcenia magister stosunków międzynarodowych – ukończyła studia na wydziale politologii i studiów międzynarodowych UMK w Toruniu. Jest także absolwentką studiów podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Ponadto posiada uprawnienia jako doradca zawodowy.

Ceni życie rodzinne, które skutecznie łączy z rozwojem zawodowym w oparciu o swoje pasje i zamiłowania. Energię do działania czerpie przede wszystkim z bezpośredniego kontaktu z klientem i pozytywnego odbioru świadczonego wsparcia.

Agnieszka Laskowska

Agnieszka Laskowska

…jest doradcą i specjalistą ds. ewaluacji. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie zarówno w zakresie umiejętności twardych i miękkich. Uczestniczyła we wdrażaniu nowego projektu dla firmy telekomunikacyjnej, budowaniu zespołu oraz koordynowaniu pracy uczestników projektu. Ceni sobie pracę z ludźmi i dla ludzi. W każdym nowym zadaniu widzi potencjał do rozwoju i chętnie podejmuje nowe wyzwania.

Pokaż więcej
 • Podczas 7 lat współpracy z 2 dużymi firmami telekomunikacyjnymi zdobyła doświadczenie w obszarze sprzedaży, prowadzeniu szkoleń sprzedażowych oraz jakościowych, treningów indywidualnych, a także w ewaluacji pracowników.
 • Jako trener prowadziła warsztaty rękodzielnicze łącząc zainteresowania z pracą.
 • Podczas wolontariatu w Stowarzyszeniu Współdzielenia Radości z Działań Poświęconych Przyjemności Słońce współorganizowała koncert, z którego dochód przeznaczony był na cele charytatywne.
 • Posiada 2,5 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi jako nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Z wykształcenia socjolog i pedagog – ukończyła studia licencjackie na Wydziale Humanistycznym UMK (socjologia, specjalność praca socjalna) oraz na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK (pedagogika wczesnoszkolna), a także studia magisterskie na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu (pedagogika opiekuńczo-wychowawcza). Jest także absolwentką studiów podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Posiada uprawnienia doradcy zawodowego.

Czas wolny spędza w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół, którzy są dla niej motywacją do dalszego rozwoju. Jest otwarta na nowe możliwości i szanse, które niesie życie.

Grzegorz Olszewski

Grzegorz Olszewski

… jest doradcą biznesowym oraz specjalistą ds. społecznego zaangażowania biznesu (CSR). Posiada ugruntowaną wiedzę i kompetencje, popartą wynikami z obszaru zarządzania operacyjnego firmy i sprzedażą oraz realizacji nałożonych celów strategicznych, np.: redukcja kosztów operacyjnych o 20%, wzrost sprzedaży o 100% w ciągu 6 lat, zapewnienie stałego zysku netto. Specjalizuje się we wdrażaniu nowych projektów oraz zarządzaniu organizacją działów: logistyki, transportu, customer service i sprzedaży oraz w zarządzaniu siecią sklepów detalicznych. Posiada doświadczenie w efektywnym zarządzaniu międzynarodowymi i zróżnicowanymi kulturowo projektami. „Wysoka etyka pracy” to określenie, które charakteryzuje jego postawę zarówno w roli pracodawcy jak i pracownika.

Pokaż więcej
 • Dyrektor Operacyjny i Członek Zarządu – Orbico Beauty Sp. z o.o.[Optimum Distribution] – 11 lat
  • Zarządzanie działami: logistyki, łańcuchem dostaw, magazynami, działem obsługi klienta oraz działem administracji
  • Współpraca przy wprowadzaniu marek kosmetycznych na rynkach polskim i zagranicznych: Islandia, Kraje Bałkańskie, Czechy Słowacja
  • Nadzór nad prawidłowością procedur RODO
  • Zarządzanie siecią sklepów detalicznych
 • Dyrektor Marki Dior w Polsce – Optimum Distribution – 5 lat
  • zarządzanie marką Dior w Polsce w zakresie: marketingu, sprzedaży, PR, merchandisingu, budżetów sprzedaży i kosztów działania
 • Dyrektor Sprzedaży Marki Dior w Polsce – Optimum Distribution – 3 lata
  • wdrażanie i tworzenie strategii sprzedaży Marki na rynku polskim
  • zarządzanie budżetem sprzedaży Marki
  • zarządzanie zespołem handlowym w Polsce
  • współpraca z klientami marki, w tym dużymi sieciami handlowymi
 • TZMO SA – 8 lat: Szef Sieci Sprzedaży bella, Kierownik Działu Marketingu TZMO S.A. oraz Specjalista ds. Marketingu TZMO SA – organizacja sieci sprzedaży przedstawicieli handlowych bella
  • zarządzanie siecią sprzedaży przedstawicieli handlowych bella
  • zarządzanie kanałami dystrybucji dla wyrobów bella
  • nadzór nad współpracą z zachodnimi sieciami handlowymi
  • przygotowywanie budżetów sprzedaży i planów marketingowych dla wyrobów bella
  • współtworzenie sieci sprzedaży dla produktów szpitalnych
  • konsultacje marketingowe i organizacji sprzedaży dla rynków: rosyjskiego; rumuńskiego; węgierskiego

Z wykształcenia jest ekonomistą – ukończył ekonomię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Podyplomowe Studia Menadżerskie o specjalności Zarządzanie Sprzedażą na Uniwersytecie Warszawskim.

© 2023  4ES Non Profit Spółka z o. o.