4ES Non Profit Spółka z o. o.
ul. Św. Katarzyny 4a/2
87-100 Toruń
tel. 600 764 495
biuro@4es.com.pl

Oddział w Świeciu n/Wisłą
ul. Chmielniki 2b
86-100 Świecie
tel. 697 483 985
ela.reda@4es.com.pl

BUDOWANIE STRATEGII

SPOŁECZNEGO ZAANGAŻOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW

Społeczne zaangażowanie przedsiębiorstwa (corporate community involvement,) odnosi się do zaangażowania biznesu w inicjatywach społecznych poprzez udział finansowy, rzeczowy i zasoby ludzkie, w celu zaspokojenia społecznych i gospodarczych potrzeb oraz oczekiwań społeczności, w których działają.

Stało się ono  istotną strategią zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami, a to oznacza, że powinno być działaniem zaplanowanym i spójnym. Spójna koncepcja społecznej odpowiedzialności lepiej działa wizerunkowo niż okresowe akcje. Odpowiedniego przemyślenia i zaplanowania wymaga w firmie praktycznie każde działanie. Warto więc pomyśleć w co chcemy się angażować oraz  ile i jakie  możemy przeznaczyć na to zasoby.

Jeszcze lepiej, kiedy działania są tak głęboko osadzone w strategię przedsiębiorstwa i odpowiadają na rzeczywiste potrzeby społeczeństwa, że mogą być prowadzone i rozwijane przez wiele lat.

Jako przykład takich właśnie działań możemy podać projekty realizowane przez Fundację TZMO razem zmieniamy świat.

Ela Reda w latach 1997 – 2004  zainicjowała działania, które jako istotny element strategii społecznego zaangażowania TZMO są nadal kontynuowane i rozwijane:

Konferencja Opieki Długoterminowej – obecnie Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej, największe wydarzenie dotyczące opieki długoterminowej w Europie!

Kwartalnik MEDI – obecnie Forum Opieki Długoterminowej MEDI

Seni Cup – Liga Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – obecnie Międzynarodowa Liga Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

 

 

© 2020  4ES Non Profit Spółka z o. o.