4ES Non Profit Spółka z o. o.
ul. Św. Katarzyny 4a/2
87-100 Toruń
tel. 600 764 495
biuro@4es.com.pl

Oddział w Świeciu
ul. Chmielniki 2b
86-100 Świecie
tel. 697 483 985
ela.reda@4es.com.pl

WARSZTATY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I OSOBISTYCH

Prowadzimy warsztaty dla osób oddalonych od rynku pracy, na których pokazujemy w jaki sposób skutecznie poprawić swoje funkcjonowanie na polu zawodowym i prywatnym.

Każdy cykl spotkań zaczynamy od doskonalenia umiejętności wykorzystania czasu na warsztacie „Zarządzaniem czasem”.
Przeczytaj artykuły na temat ZARZĄDZANIA CZASEM:

Od czerwca 2021 do października 2021

Warsztaty prowadzone dla Stoważyszenia Nasza Ostoja w ramach trzech projektów: „Aktywność i praca to Nasza Ostoja”, „Postaw na aktywność i pracę z pasją”, „Biorę kurs na pracę”.

Tematy warsztatów:

 • Komunikacja i wyrażanie emocji
 • Organizacja czasu
 • Funkcjonowanie w grupie/ Autoprezentacja
 • Rozwiązywanie konfliktów

Celem głównym tych trzech projektów było wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Cele szczegółowe to obok podniesienia kompetencji osobistych, także podniesienie poczucia własnej wartości, integracja społeczna, zainspirowanie do udziału w działaniach kulturalnych i społecznych oraz podniesienie zawodowych.

Od lipca 2020 do sierpnia 2020


Warsztaty prowadzone w ramach dwóch projektów: „Przedsiębiorczość społeczna- mój sposób na życie” oraz „JA TY MY”

Tematy warsztatów

 • Jak mówić, by inni chcieli słuchać
 • Praktyka motywacji
 • Trenuj swój mózg

Opinie uczestników na temat zajęć:

 • Więcej takich zajęć.
 • Doskonale wyważony i umiejętnie przekazany materiał szkoleniowy.
 • Bardzo ciekawe i przydatne zajęcia.
 • Zajęcia są bardzo przydane i nauczające.
 • Bardzo dobrze prowadzone szkolenie.
 • Zajęcia bardzo motywujące do zmian i rozwoju.

Od września 2019 do października 2019


Warsztaty prowadzone dla seniorów w ramach projektu pt. „AKTYWNOŚĆ. EMPATIA. WSPÓŁPRACA – PROGRAM AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW”

Tematy warsztatów

 • Zarządzanie czasem
 • Asertywność
 • Wystąpienia publiczne

Opinie uczestników na temat zajęć:

 • Zyskałam ogromną wiedzą jak przygotować się do wystąpienia publicznego. Dużo przykładów operowania głosem, postawy ciała. Bardzo przejrzyście przekazana wiedza.
 • Nauczyłam się jak opanować stres.
 • Nauczyłam się opanować stres, odważyć się. Zajęcia były motywujące, uczące.
 • Przezwyciężyłam swoją tremę.
 • Przyswoiłam sobie więcej wiadomości na tematy: Asertywność. Empatia. Współpraca oraz o wystąpieniach publicznych.
 • Zrozumiałam jak być asertywną.
 • Bardzo zwięźle przekazana informacja. Bardzo ciekawy sposób jej przekazania.
 • Profesjonalne przekazywanie wiadomości, bardzo dobry kontakt z grupą.
 • Zajęcia są ciekawa, bardzo dobrze przygotowane i fajnie przekazywane.
 • Wiedza przekazana w sposób zrozumiały i interesujący (przykłady).

Od lutego 2019 do maja 2019

Trening osobisty dla seniorów w ramach projektu „Aktywność- mój sposób na życie”

Cztery spotkania i cztery tematy, których celem był wzrost efektywności społecznej seniorów uczestniczących w zajęciach:

 • Organizacja czasu
 • Komunikacja i wyrażanie emocji
 • Radzenie sobie z konfliktem
 • Funkcjonowanie w grupie

Główne efekty to poprawa samopoczucia oraz przyrost chęci do działania i prowadzenia aktywności w grupie.

Od października 2018 do grudnia 2018

 
Warsztaty aktywizacji społecznej „Zarządzanie czasem – organizacja pracy własnej i wykorzystanie czasu wolnego” dla 32 osób – podopiecznych CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne. Warsztaty prowadzone na zlecenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”

© 2023  4ES Non Profit Spółka z o. o.