4ES Non Profit Spółka z o. o.
ul. Św. Katarzyny 4a/2
87-100 Toruń
tel. 600 764 495
biuro@4es.com.pl

Oddział w Świeciu
ul. Chmielniki 2b
86-100 Świecie
tel. 697 483 985
ela.reda@4es.com.pl

__________________________________________________________________________________________________

doc. Filip Sikora
Kanclerz

_________________________________________________________________________________________

Zbigniew Olszewski
Dyrektor ds. Rozwoju

_________________________________________________________________________________________

Agnieszka Lange-Olszewska
Prezes Zarządu

 

_________________________________________________________________________________________

Danuta Moskała
Kierownik Działu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

_________________________________________________________________________________________

Łukasz Sporny
Dyrektor

_________________________________________________________________________________________

Waldemar Andrzejewski
Lokalne Biuro OWES

_________________________________________________________________________________________

Mariola Marzena Epa-Pikuła
Prezes Zarządu

_________________________________________________________________________________________

Agata Marciszewska
Dyrektor Biura

_________________________________________________________________________________________

Monika Bartlińska
Dyrektor Biura

_________________________________________________________________________________________

Tomasz Ciesielski
Koordynator Projektu

_________________________________________________________________________________________

Iwona Borkowska
Prezes Zarządu

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Logo

Zdzisław Plewa
Kierownik Biura

_________________________________________________________________________________________

Anita Koprowska
Prezes Zarządu

_________________________________________________________________________________________

Ewa Żuchowska
Prezes Zarządu

_________________________________________________________________________________________

Piotr Szeszko
Biuro Rozwoju Społecznego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie

Znalezione obrazy dla zapytania województwo zachodniopomorskie logo

_________________________________________________________________________________________

Iwona Cynarzewska
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie

_________________________________________________________________________________________

Iwona Roch
Prezes

_________________________________________________________________________________________

Gmina Drzycim
Jolanta Szymczak
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

_________________________________________________________________________________________

 

© 2023  4ES Non Profit Spółka z o. o.