4ES Non Profit Spółka z o. o.
ul. Św. Katarzyny 4a/2
87-100 Toruń
tel. 600 764 495
biuro@4es.com.pl

Oddział w Świeciu
ul. Chmielniki 2b
86-100 Świecie
tel. 697 483 985
ela.reda@4es.com.pl

SZKOLENIA

Prowadzimy szkolenia dla kadry zarządzającej i pracowników podmiotów ekonomii społecznej oraz dla grup inicjatywnych.

Tematy szkoleń

  • Powołanie PES i PS z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów
  • Prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów PES
  • Zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe, zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej
  • Tworzenie biznesplanów oraz marketing w tym badanie rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów
  • Budowanie powiązań kooperacyjnych
  • Restrukturyzacja działalności
  • Lokalne strategie i rady działalności
  • Zakładanie i prowadzenie PES o charakterze reintegracyjnym
  • Umiejętności społeczne (budowanie szerokich powiązań kooperacyjnych w ramach partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju PS), kompetencje związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

 

© 2023  4ES Non Profit Spółka z o. o.