4ES Non Profit Spółka z o. o.
ul. Św. Katarzyny 4a/2
87-100 Toruń
tel. 600 764 495
biuro@4es.com.pl

Oddział w Świeciu
ul. Chmielniki 2b
86-100 Świecie
tel. 697 483 985
ela.reda@4es.com.pl

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO – ZAWODOWA

Empatia wobec ludzi w aktywizacji społeczno – zawodowej

Pomagamy osobom oddalonym od rynku pracy w rozwoju kompetencji społecznych
i osobistych, niezbędnych do włączenia się w życie społeczne i zawodowe, poprzez:

 

  • edukację osób dorosłych,
  • warsztaty kompetencji społecznych i osobistych,
  • warsztaty rękodzielnicze,
  • spotkania animacyjne.

© 2023  4ES Non Profit Spółka z o. o.