4ES Non Profit Spółka z o. o.
ul. Św. Katarzyny 4a/2
87-100 Toruń
tel. 600 764 495
biuro@4es.com.pl

Oddział w Świeciu n/Wisłą
ul. Chmielniki 2b
86-100 Świecie
tel. 697 483 985
ela.reda@4es.com.pl

EMPATIA WOBEC LUDZI

 

Pomagamy

osobom oddalonym od rynku pracy

w rozwoju kompetencji społecznych,

niezbędnych do włączenia się w życie społeczne i zawodowe,

poprzez:

  • warsztaty kompetencji społecznych,
  • warsztaty rękodzielnicze,
  • spotkania animacyjne,
  • doradztwo zawodowe.

 

© 2019 4ES Non Profit Spółka z o. o.