„Turystyka dostępna 1.0” – LISTA PROJEKTÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE

1 marca 2023

W ramach projektu: „Turystyka dostępna 1.0” współfinansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 projektów otrzymało granty na doposażenia obiektu w sprzęt/pomoce turystyczne/rekreacyjne służące osobom z niepełnosprawnościami. To był pierwszy nabór grantów (01/TD/WSG/2023), o kolejnym będziemy informować.Wszystkim Grantobiorcom serdecznie gratulujemy!
 1. Fundacja „A to historia!”
  Nazwa projektu: „Poznanie przez dotykanie”
  Kwota dofinansowania: 48 070,00  zł
 2. Stowarzyszenie Tilia
  Nazwa projektu: „Usłysz Barbarkę”
  Kwota dofinansowania: 47 580,00  zł
 3. Wioska Mydlarska Sp. z o.o.
  Nazwa projektu: „Atrakcyjna i bezpieczna Wioska Mydlarska przyjazna dla osób z niepełnosprawnością”
  Kwota dofinansowania: 49 908,00  zł
 4. Muzeum Okręgowe w Toruniu
  Nazwa projektu: „Przystosowanie ekspozycji w Ratuszu Staromiejskim dla osób niedosłyszących, niesłyszących, niedowidzących i niewidzących”
  Kwota dofinansowania: 50 000,00  zł
 5. Fundacja Studio M6
  Nazwa projektu: „Bez barier z kulturą i rozrywką na Mostowej 6”
  Kwota dofinansowania: 43 000,00  zł

Wszystkie wpisy