„Stawiamy na aktywność”

4ES Non Profit Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025:

Tytuł projektu: Stawiamy na rozwój

Termin realizacji: 01.06.2023- 31.12.2023

Opis projektu:

Projekt będzie realizowany na terenie powiatu toruńskiego, w minimum 2 gminach wiejskich. Wsparciem objętych zostanie minimum 48 seniorów (kobiety i mężczyźni) w wieku powyżej 60 lat (planujemy utworzyć 4 grupy po 12 miejsc w grupie).
Cel główny: Wzmocnienie aktywności społecznej minimum 48 uczestników z gmin wiejskich powiatu toruńskiego poprzez zaszczepienie idei samopomocy, poznanie ciekawych form spędzania wolnego czasu oraz integrację społeczną do 31.12.2023 r.
Cele szczegółowe:
1. Integracja społeczna oraz poznanie ciekawych form spędzania wolnego czasu u minimum 48 osób poprzez udział w warsztatach rękodzielniczych od lipca do grudnia 2023.
2. Zainspirowanie minimum 48 osób do udziału w działaniach kulturalnych/krajoznawczych/społecznych poprzez udział w wycieczkach oraz indywidualne wsparcie eksperta aktywizacji społecznej od maja do grudnia 2023.
3. Podniesienie wiedzy oraz nabycie doświadczenia praktycznego nt. samopomocy wśród minimum 48 osób poprzez udział w zajęciach z Banku Czasu od maja do grudnia 2023.
Oferta w ramach projektu: 32 warsztaty rękodzielnicze (8 warsztatów x 4 grupy), 8 wycieczek krajoznawczych, kulturalnych (2 wycieczki x 4 grupy), 16 zajęć w ramach Banku Czasu (4 warsztaty x 4 grupy) oraz wsparcie eksperta aktywizacji społecznej.

Wartość projektu: 135 700, 50 zł

Dofinansowanie: 122 050, 00 zł

Dokumenty do pobrania:

Ulotka projektu
Formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu
Plakat projektu