4ES Non Profit Spółka z o. o.
ul. Św. Katarzyny 4a/2
87-100 Toruń
tel. 600 764 495
biuro@4es.com.pl

Oddział w Świeciu
ul. Chmielniki 2b
86-100 Świecie
tel. 697 483 985
ela.reda@4es.com.pl

4ES Non Profit Sp. z o.o. zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

Przedsiębiorczość społeczna – mój sposób na życie.

Celem głównym projektu jest promocja idei ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej wśród 12 osób z grupy docelowej oraz 6 podmiotów (w tym 1 jednostka samorządu terytorialnego i 5 podmiotów ekonomii społecznej) z obszaru LSR do 31.07.2020 r

Cele szczegółowe projektu:

 • Zwiększenie świadomości 12 osób z grupy docelowej w zakresie wykorzystania przedsiębiorczości społecznej do aktywizacji społeczno-zawodowej do 31.07.2020 r.
 • Zawiązanie 1 partnerstwa publiczno-społecznego przez min.1 JST i min.1 PES w zakresie przedsiębiorczości społecznej do 31.07.2020 r.
 • Zwiększenie zasięgu promocji idei ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej.

Planowane efekty:
Działania wpłyną na aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców dzięki szerokiemu wsparciu 12 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem. Dzięki wsparciu, wśród uczestników wzrośnie wiedza w obszarze przedsiębiorczości społecznej, co wpłynie na ożywienie postaw przedsiębiorczych w tej grupie społecznej.
Partnerstwo publiczno-społeczne wpłynie na rozwój gospodarczy i społeczny obszaru LGD. Dzięki wizycie studyjnej reprezentanci JST i PES poznają doświadczenia tego typu partnerstw z województwa kujawsko- pomorskiego. Pozwoli to przenieść dobre praktyki na obszar LGD.

Wartość projektu:
52 514,00 zł w tym wkład Funduszy Europejskich: 49 878,00 zł. Dofinansowanie jest elementem Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia”

Pobierz ulotkę projektu dla osób fizycznych
Pobierz ulotkę projektu dla JST i PES

Pobierz dokumenty projektowe dla PODMIOTÓW:

 1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 2. DEKLARACJA I DODATKOWE OŚWIADCZENIA
 3. Umowa-uczestnictwa-w-projekcie
 4. Regulamin projektu

Pobierz dokumenty projektowe dla OSÓB FIZYCZNYCH:

 1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 2. DEKLARACJA I DODATKOWE OŚWIADCZENIA
 3. Oświadczenie o STATUSIE
 4. OŚWIADCZENIE RODO
 5. Umowa-uczestnictwa-w-projekcie
 6. Regulamin projektu

 

© 2023  4ES Non Profit Spółka z o. o.