4ES Non Profit Spółka z o. o.
ul. Św. Katarzyny 4a/2
87-100 Toruń
tel. 600 764 495
biuro@4es.com.pl

Oddział w Świeciu
ul. Chmielniki 2b
86-100 Świecie
tel. 697 483 985
ela.reda@4es.com.pl

4ES Non Profit Sp. z o.o. oraz Powiat Świecki realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

Aktywność i satysfakcja zawodowa – mój sposób na życie życie

Cel projektu:

Aktywna integracja 50 osób dorosłych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu świeckiego poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do aktywnego udziału w życiu społecznym (dzięki wsparciu z zakresu aktywizacji społecznej) i zatrudnienia (dzięki wsparciu w zakresu aktywizacji zawodowej) do 30.06.2023 r.

Planowane efekty:

  • 50 os. objętych wsparciem w programie.
  • 13 os. uzyska kwalifikacje lub podniesie kompetencje.
  • 8 os. pracujących po opuszczeniu programu.

Efekty zostaną osiągnięte poprzez realizację zadań:

1. AKTYWIZACJA SPOŁECZNA, w tym m.in.: wsparcie psychologa/pedagoga, rozwój kompetencji i umiejętności społecznych, warsztaty aktywizacyjne, wyjazdy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

2. AKTYWIZACJA ZAWODOWA, w tym m.in.: rozwój kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, konsultacje pomysłów na biznes; rozwój kompetencji zawodowych: doradca zawodowy, staże i kursy zawodowe.

Projekt ma charakter innowacyjny, wykorzystuje efekty projektu realizowanego w ramach POKL.

Wartość projektu:

658 814,43 zł w tym wkład Unii Europejskiej: 559 992,26 zł.

Dokumenty do pobrania:

Ulotka projektu
Regulamin rekrutacji
Formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu
Oświadczenie RODO
Oświadczenie o spełnieniu kryteriów formalnych
Oświadczenie o spełnieniu kryteriów premiujących
Oświadczenie dla osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
Wykaz obszarów objętych rewitalizacją

© 2023  4ES Non Profit Spółka z o. o.