4ES Non Profit Spółka z o. o.
ul. Św. Katarzyny 4a/2
87-100 Toruń
tel. 600 764 495
biuro@4es.com.pl

Oddział w Świeciu
ul. Chmielniki 2b
86-100 Świecie
tel. 697 483 985
ela.reda@4es.com.pl

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy oraz 4ES Non Profit Sp. z o.o. realizują projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Tytuł projektu: TURYSTYKA DOSTĘPNA 1.0.

Termin realizacji: 01.07.2022 – 30.06.2024r.

Cel projektu:

Poprawa poziomu dostępności bazy i oferty turystyczno- rekreacyjnej dla osób o specjalnych potrzebach związanych z niepełnosprawnościami oraz zwiększenie korzystania z oferty turystycznej osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa kujawsko – pomorskiego poprzez kompleksowe działania projektowe do 30.06.2024r.

Cel projektu zostanie osiągnięty dzięki realizacji działań w ustalonym harmonogramie:

  1. Stworzenie Lokalnej Sieci Współpracy (w tym m.in. od 01.07.2022 do 31.12.2022: diagnoza potrzeb osób z niepełno sprawnościami w kontekście turystyki i rekreacji, diagnoza sytuacji w turystyce na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie aktualnej oferty dla osób z niepełnosprawnością, od 01.01.2023 do 30.06.20224: organizacja i funkcjonowanie Lokalnej Sieci Współpracy w tym m.in.powołanie i realizacja spotkań Lokalnej Sieci Współpracy, opracowanie i przyznanie znaku „Obiekt/usługa przyjazna osobom z niepełnosprawnością”)
  2. Dostosowanie oferty turystycznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ( w tym m.in. od 01.01.2023 do 30.06.2024: indywidualne spotkania/ szkolenia dla podmiotów działających w obszarze turystyki na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, zakup sprzętu/wyposażenia turystycznego/ rekreacyjnego, wsparcie marketingowe, działalność portalu zrzeszającego podmioty turystyczne z ofertą dla osób z niepełnosprawnością
  3. Realizacja min. 30 wydarzeń włączających osoby z niepełnosprawnościami w turystykę i rekreację (skorzysta min. 300 osób), propagowanie idei włączania osób z niepełnosprawnością w turystykę i rekreację, wydanie informatora turystycznego dla osób z niepełnosprawnością. Działania realizowane od 01.07.2022 do 30.06.2024 r.

Projekt jest realizowany w ramach pilotażowego programu „Dostępność ponad barierami”

Wartość projektu: 1 457 601,75 zł

W ramach projektu Turystyka dostępna 1.0. realizujemy wydarzenia/wycieczki, których celem jest włączenie osób z niepełnosprawnością do korzystania z oferty turystycznej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Jesteś zainteresowany/a? Napisz maila na adres: biuro@4es.com.pl

Zapraszamy na stronę projektu: http://www.turystykadostepna.byd.pl/

Dokumenty do pobrania:

Zgłoszenie do udziału w projekcie

© 2023  4ES Non Profit Spółka z o. o.