4ES Non Profit Spółka z o. o.
ul. Św. Katarzyny 4a/2
87-100 Toruń
tel. 600 764 495
biuro@4es.com.pl

Oddział w Świeciu
ul. Chmielniki 2b
86-100 Świecie
tel. 697 483 985
ela.reda@4es.com.pl

WIZYTY STUDYJNE

Organizujemy angażujące wizyty studyjne, dzięki którym uczestnicy poznają wyróżniające się podmioty ekonomii społecznej i niezwykłych ludzi.

27-28.06.2022, 29-30.06.2022, 20-21.07.2022 – pomoc w organizacji oraz wsparcie eksperckie

Wizyta studyjna do Wielkopolski dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej oraz Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego
Cel: Prezentacja dobrych praktyk i korzyści z rozwoju ekonomii społecznej, możliwych form współpracy różnych instytucji, a zwłaszcza jednostek samorządu terytorialnego (JST) z podmiotami ekonomii społecznej (PES), a także prezentacja dobrych praktyk w funkcjonowaniu Centrów Usług Społecznych (CUS) i ich współpracy z sektorem ekonomii społecznej

Zobacz więcej
Referencje: ze strony ROPS Toruń – Danuta Moskała, kierownik Działu Rozwoju Ekonomii Społecznej, tel. 571 293 180 mail: d.moskala@rops.torun.pl
ze strony Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” – Tomasz Ciesielski, koordynator, tel. 728 561 882.

16-17.11.2021 – pomoc w organizacji oraz wsparcie eksperckie

Wizyta studyjna na terenie województwa warmińsko – mazurskiego i pomorskiego dla przedstawicieli PES należących do Sieci Turystycznej Podmiotów Ekonomii Społecznej z Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przedstawicieli JST, OWES, Podmiotów Ekonomii Społecznej działających w branży turystyczno-cateringowej, a nie będących członkami Sieci Turystycznej PES, pracowników ROPS
Cel wizyty: prezentacja dobrych praktyk z zakresie funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (PES) z branży turystycznej, a także możliwych form współpracy branżowej

Zobacz fotorelację
Referencje:
ze strony ROPS Toruń – Danuta Moskała, kierownik Działu Rozwoju Ekonomii Społecznej, tel. 571 293 180 mail: d.moskala@rops.torun.pl
ze strony Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” – Tomasz Ciesielski, koordynator, tel. 728 561 882.

28-30.09.2021 – pomoc w organizacji oraz wsparcie eksperckie

Wizyta studyjna na terenie województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej oraz Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego
Cel wizyty: Prezentacja dobrych praktyk i korzyści z rozwoju ekonomii społecznej, możliwych form współpracy różnych instytucji, a zwłaszcza JST z PES oraz prezentacja dobrych praktyk w zakładaniu i funkcjonowaniu Centrów Usług Społecznych

Zobacz więcej
Referencje: ze strony ROPS Toruń – Danuta Moskała, kierownik Działu Rozwoju Ekonomii Społecznej, tel. 571 293 180 mail: d.moskala@rops.torun.pl
ze strony Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” – Tomasz Ciesielski, koordynator, tel. 728 561 882.

15-16.09.2021 – pomoc w organizacji oraz wsparcie eksperckie

Wizyta studyjna do podmiotów ekonomii społecznej z województw pomorskiego oraz zachodniopomorskiego dla przedstawicieli podmiotów reintegracyjnych dla osób z niepełnosprawnością (ZAZ, WTZ) j z województwa kujawsko-pomorskiego
Cel wizyty: prezentacja dobrych praktyk i korzyści z rozwoju ekonomii społecznej, prezentacja dobrych praktyk w zakresie realizacji projektu „Kręgi Wsparcia”, a także możliwych form współpracy różnych instytucji z PES.

Przeczytaj więcej
Zobacz fotorelację
Referencje: ze strony ROPS Toruń – Danuta Moskała, kierownik Działu Rozwoju Ekonomii Społecznej, tel. 571 293 180 mail: d.moskala@rops.torun.pl
ze strony Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” – Tomasz Ciesielski, koordynator, tel. 728 561 882.

14.09.2021 – pełna organizacja oraz wsparcie eksperckie

Wizyta studyjna dla przedstawicieli JST i PES w ramach projektu „BIZNES I SPOŁECZEŃSTWO PROMOCJA EKONOMII SPOŁECZNEJ W POWIECIE ŚWIECKIM (III EDYCJA)” w ramach: „Od A_ktywności do Z_aradności – projekt grantowy w powiecie świeckim” Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.

Referencje: Specjalista do spraw obsługi projektów unijnych RPO – Sabina Noetzelmann, tel. 52 33 01 832, mail lgdswiecie@op.pl oraz Monika Tom, Dyrektor OKSiR w Świeciu, tel. 608 457 836, mail mtom@oksir.eu

20.08.2020 – pełna organizacja oraz wsparcie eksperckie

Wizyta studyjna dla przedstawicieli JST i PES w ramach projektu „BIZNES I SPOŁECZEŃSTWO PROMOCJA EKONOMII SPOŁECZNEJ W POWIECIE ŚWIECKIM (II EDYCJA)” w ramach: „Od A_ktywności do Z_aradności – projekt grantowy w powiecie świeckim” Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.

Referencje: Specjalista do spraw obsługi projektów unijnych RPO – Sabina Noetzelmann, tel. 52 33 01 832, mail lgdswiecie@op.pl

 04.07.2019 – pełna organizacja oraz wsparcie eksperckie

Wizyta studyjna dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu „BIZNES I SPOŁECZEŃSTWO PROMOCJA EKONOMII SPOŁECZNEJ W POWIECIE ŚWIECKIM” w ramach: „Od A_ktywności do Z_aradności – projekt grantowy w powiecie świeckim” Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

Referencje: Specjalista do spraw obsługi projektów unijnych RPO – Sabina Noetzelmann, tel. 52 33 01 832, mail lgdswiecie@op.pl

12-14.06.2019 – pełna organizacja oraz wsparcie eksperckie

Wizyta studyjna dla przedstawicieli m.in. podmiotów reintegracyjnych, służących reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
tj. Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Spółdzielnie Socjalnych funkcjonujących na terenie województwa zachodniopomorskiego

Zobacz więcej

Referencje: Piotr Szeszko, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie – Biuro Rozwoju Społecznego, tel 91 42 53 631, mail. pszeszko@wzp.pl

23-24.05.2019 –  pomoc w organizacji oraz wsparcie eksperckie

Wizyta studyjna dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej oraz Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego

 

Referencje:

  • ze strony ROPS Toruń – Danuta Moskała, kierownik Działu Rozwoju Ekonomii Społecznej, tel. 571 293 180 mail: d.moskala@rops.torun.pl
  • ze strony Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” – Agnieszka Kołodziejczyk, koordynator, tel. 516 858 807.

12.04.2019 – pełna organizacja oraz wsparcie eksperckie

Wizyta studyjna dla przedstawicieli JST i PES w ramach projektu „BIZNES I SPOŁECZEŃSTWO PROMOCJA EKONOMII SPOŁECZNEJ W POWIECIE ŚWIECKIM” w ramach: „Od A_ktywności do Z_aradności – projekt grantowy w powiecie świeckim” Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.

Referencje: Specjalista do spraw obsługi projektów unijnych RPO – Sabina Noetzelmann, tel. 52 33 01 832, mail lgdswiecie@op.pl oraz Jolanta Szymczak, Urząd Gminy Drzycim GOPS, Kierownik GOPS, tel. 608 092 766, mail: szymczak@drzycim.pl

21.03.2019 – pełna organizacja oraz wsparcie ekspercki

Wizyta studyjna dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu „BIZNES I SPOŁECZEŃSTWO PROMOCJA EKONOMII SPOŁECZNEJ W POWIECIE ŚWIECKIM” w ramach: „Od A_ktywności do Z_aradności – projekt grantowy w powiecie świeckim” Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.

Referencje: Specjalista do spraw obsługi projektów unijnych RPO – Sabina Noetzelmann, tel. 52 33 01 832, mail lgdswiecie@op.pl

19-20.09.2018 – pomoc w organizacji oraz wsparcie eksperckie

Wizyta studyjna dla członków Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego

Zobacz więcej

10-11.09.2018 oraz 27-28.09.2019 – pomoc w organizacji oraz wsparcie eksperckie

Wizyty studyjne dla Członków Podkomitetów Monitorujących Ekonomię Społeczną z województwa kujawsko-pomorskiego

 

06-07.09.2018 – pomoc w organizacji oraz wsparcie eksperckie

Wizyta studyjna dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), w szczególności burmistrzów, wójtów i sekretarzy gmin z województwa kujawsko-pomorskiego

 

Wizyty studyjne realizowane w Projekcie pn. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu – 4 wizyty studyjne prowadzone przez Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”

Referencje:

  • ze strony ROPS Toruń – Danuta Moskała, kierownik Działu Rozwoju Ekonomii Społecznej, tel. 571 293 180 mail: d.moskala@rops.torun.pl
  • ze strony Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” – Agnieszka Kołodziejczyk, koordynator, tel. 516 858 807.

© 2023  4ES Non Profit Spółka z o. o.