Więcej niż biznES

14 grudnia 2018

W dniu 10.12.2018r. w Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy odbyła się konferencja i targi dobrych praktyk „Więcej niż biznES: wielosektorowa współpraca dla rozwoju ekonomii społecznej w regionie”.

Frekwencja wydarzenia oraz zainteresowanie mediów lokalnych potwierdziło, że w regionie kujawsko-pomorskim jest duży potencjał dla współpracy bizesu i podmiotów ekonomii społecznej.

4ES była współorganizatorem wydarzenia. Z tego miejsca przesyłamy podziękowania dla podmiotów, z którymi współpracowaliśmy m.in. ROPS w Toruniu, WSG w Bydgoszczy, Stowarzyszenie Gineka oraz ekspertom biorącym udział w konferencji m.in.:
Agnieszka Lange-Olszewska
Małgorzata Kaczorek
– Jan Młynarczyk
Łukasz Broniszewski
Michał Cichoracki

Fotorelacja z wydarzenia tutaj…

Wszystkie wpisy