„Turystyka dostępna 1.0” – LISTA PROJEKTÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE – Runda II

18 lipca 2023

W ramach projektu: „Turystyka dostępna 1.0” współfinansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10 projektów otrzymało granty na doposażenia obiektu w sprzęt/pomoce turystyczne/rekreacyjne służące osobom z niepełnosprawnościami. To była druga runda naboru grantów (01/TD/WSG/2023). O wynikach pierwszej rundy informowaliśmy w marcu. Wszystkim Grantobiorcom serdecznie gratulujemy!

W linku poniżej znajdą Państwo listę rankingową projektów wybranych do dofinansowania w ramach drugiej rundy konkursowej.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Wszystkie wpisy