Rozeznanie rynku

17 lipca 2019

Mając na uwadze zachowanie zasad przeprowadzania procedury rozeznania rynku do projektu nr WND-POWER.02.09.00-00-0057/18 pn. „Model franczyzy usług społecznych – opieka ze smakiem”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020), realizowanego w okresie 01.06.2019-30.11.2021 (z możliwością przedłużenia), zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie ceny za realizację:

– pracy Eksperta w zakresie opracowania modelu franczyzy społecznej w aspekcie prawnym

– pracy Eksperta w zakresie opracowania modelu franczyzy społecznej w aspekcie finansowym

Oferowana usługa musi być wykonana w jak najlepszym stopniu a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w powyższym opisie przedmiotu zamówienia.

Więcej szczegółów w poniższym Formularzu:

Formularz rozeznania rynku_17.07.19

Wszystkie wpisy