4ES Non Profit Spółka z o. o.
ul. Św. Katarzyny 4a/2
87-100 Toruń
tel. 600 764 495
biuro@4es.com.pl

Oddział w Świeciu
ul. Chmielniki 2b
86-100 Świecie
tel. 697 483 985
ela.reda@4es.com.pl

PUBLIKACJE

Prezentujemy publikacje na temat ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej.

4ES współpracuje z Fundacją Makowo przy realizacji projektu „Biznes i społeczeństwo – promocja ekonomii społecznej w powiecie świeckim.
Jest to projekt grantowy w powiecie świeckim” Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest promocja idei ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej na terenie powiatu świeckiego. Projekt składa się z 2 modułów. Moduł 1 dla osób fizycznych i moduł 2 dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Kolejne edycje projektu: edycja I – rok 2019, edycja II – rok 2020, edycja III – rok 2021.

W ramach każdej edycji projektu opracowujemy 6 publikacji, które przybliżają uczestnikom projektu oraz lokalnej społeczności ekonomię społeczną i przedsiębiorczość społeczną.

Edycja III

Publikacje przygotowane w ramach III edycji prezentują wybrane przedsiębiorstwa społeczne z województwa kujawsko – pomorskiego.

Link do publikacji nr 6/2021

Link do publikacji nr 5/2021

Link do publikacji nr 4/2021

Link do publikacji nr 3/2021

Link do publikacji nr 2/2021

Link do publikacji nr 1/2021

Edycja II

Publikacje zaprezentowane podczas II edycji projektu dotyczyły wybranych wiosek tematycznych z województwa kujawsko – pomorskiego. Szczegółowo zostały zaprezentowane następujące wioski tematyczne: Wioska Chlebowa w Janiej Górze,
Wioska Grzybowa w Krzywogońcu, Wioska Górnicza w Pile, Wioska Miodowa w Wielkim Mędromierzu oraz Wioska Mydlarska w Fiałkach.

Link do publikacji nr 1/2020

Link do publikacji nr 2/2020

Link do publikacji nr 3/2020

Link do publikacji nr 4/2020

Link do publikacji nr 5/2020

Link do publikacji nr 6/2020

Edycja I

W ramach I edycji projektu głównym celem publikacji było przybliżenie odbiorcom najważniejszych założeń ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej. Opisane zostało pojęcie ekonomii społecznej, jej specyfika i założenia, typy oraz rodzaje podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, przybliżono specyfikację spółdzielni socjalnych, fundacji, a także stowarzyszeń.

Link do publikacji nr 1/2019

Link do publikacji nr 2/2019

Link do publikacji nr 3/2019

Link do publikacji nr 4/2019

Link do publikacji nr 5/2019

Link do publikacji nr 6/2019

© 2023  4ES Non Profit Spółka z o. o.