4ES Non Profit Spółka z o. o.
ul. Św. Katarzyny 4a/2
87-100 Toruń
tel. 600 764 495
biuro@4es.com.pl

Oddział w Świeciu
ul. Chmielniki 2b
86-100 Świecie
tel. 697 483 985
ela.reda@4es.com.pl

4ES Non Profit Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

Tytuł projektu: Postaw na rozwój

Cel projektu:

Aktywna integracja 15 osób dorosłych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do aktywnego udziału w życiu społecznym (dzięki wsparciu z zakresu aktywizacji społecznej) i zatrudnienia (dzięki wsparciu w zakresu aktywizacji zawodowej) do 31.12.2022

Planowane efekty:

  • 15 os. objętych wsparciem w programie
  • wskaźnik efektywności społecznej: 11 osób
  • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej: 5 osób

Efekty zostaną osiągnięte poprzez realizację zadań:

1. AKTYWIZACJA SPOŁECZNA, w tym m.in.: wsparcie psychologa/pedagoga, rozwój kompetencji i umiejętności społecznych, warsztaty aktywizacyjne, wyjazdy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

2. AKTYWIZACJA ZAWODOWA, w tym m.in.: rozwój kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, konsultacje pomysłów na biznes; rozwój kompetencji zawodowych: doradca zawodowy, kursy zawodowe.

Wartość projektu:

148 682,00 zł w tym wkład Unii Europejskiej

Dokumenty do pobrania:

Ulotka projektu
Regulamin rekrutacji
Formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu
Oświadczenie RODO
Oświadczenie o statusie
Oświadczenie dla osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
Umowa z uczestnikiem projektu
Lista projektów wybranych do realizacji
Wykaz ulic obszarów z obszaru LSR

© 2023  4ES Non Profit Spółka z o. o.