4ES Non Profit Spółka z o. o.
ul. Św. Katarzyny 4a/2
87-100 Toruń
tel. 600 764 495
biuro@4es.com.pl

Oddział w Świeciu n/Wisłą
ul. Chmielniki 2b
86-100 Świecie
tel. 697 483 985
ela.reda@4es.com.pl

Non Profit

ENTUZJAZM

Naszą misją społeczną jest aktywizacja różnych

grup społecznych (seniorów, rodzin, osób indywidualnych)

do włączenia się w życie społeczne, zawodowe i kulturalne.

Szczególne działania kierujemy do mam z małymi dziećmi,

którym pomagamy łączyć wychowanie dzieci z pracą

zawodową, aby mogły osiągnąć równowagę w tych

ważnych aspektach życia.

 

© 2019 4ES Non Profit Spółka z o. o.