4ES Non Profit Spółka z o. o.
ul. Św. Katarzyny 4a/2
87-100 Toruń
tel. 600 764 495
biuro@4es.com.pl

Oddział w Świeciu
ul. Chmielniki 2b
86-100 Świecie
tel. 697 483 985
ela.reda@4es.com.pl

NON PROFIT

Entuzjazm w działaniach non profit

Naszą misją społeczną jest aktywizacja różnych grup społecznych (seniorów, rodzin, osób indywidualnych) do włączenia się w życie społeczne, zawodowe
i kulturalne.

Szczególne działania kierujemy do mam
z małymi dziećmi, którym pomagamy łączyć wychowanie dzieci z pracą zawodową, aby mogły osiągnąć równowagę w tych ważnych aspektach życia.

© 2022  4ES Non Profit Spółka z o. o.