4ES Non Profit Spółka z o. o.
ul. Św. Katarzyny 4a/2
87-100 Toruń
tel. 600 764 495
biuro@4es.com.pl

Oddział w Świeciu
ul. Chmielniki 2b
86-100 Świecie
tel. 697 483 985
ela.reda@4es.com.pl

4ES Non Profit Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

Mój czas- dla mnie i dla Ciebie.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna poprzez zaszczepienie idei samopomocy wśród 16 uczestników oraz ich integracja z lokalną społecznością do 31.10.2021 r.

Planowane efekty:

Działania projektu będą prowadziły do wzmocnienia więzi społecznych. Udział w projekcie wpłynie pozytywnie na wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za innych mieszkańców LSR, tj. sąsiadów, osoby bardziej potrzebujące. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęcie działaniami edukacyjnymi, kulturalnymi, samopomocowymi oraz integracyjnymi. Kompleksowe podejście do złagodzenia problemu poprzez szeroki zakres wsparcia i różnorodność form wpłynie na zwiększenie aktywności społecznej 16 osób. Wymiana swojego czasu wpłynie pozytywnie na uczestników w okresie długofalowym poprzez uświadomienie wartości pomagania i odpowiedzialności za innych. Uczestnicy zostaną ukierunkowani, wyposażeni w narzędzia merytoryczne w celu kontynuowania idei samopomocy po zakończeniu projektu.

Wartość projektu:
47 432,00 zł w tym wkład Funduszy Europejskich: 44 800,00 zł. Dofinansowanie jest elementem realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia”

Dokumenty do pobrania:
Ulotka projektu
Regulamin projektu
Formularz zgłoszeniowy
Deklaracja i dodatkowe oświadczenia
Oświadczenie o statusie uczestnika projektu
Oświadczenie RODO

© 2023  4ES Non Profit Spółka z o. o.