4ES Non Profit Spółka z o. o.
ul. Św. Katarzyny 4a/2
87-100 Toruń
tel. 600 764 495
biuro@4es.com.pl

Oddział w Świeciu
ul. Chmielniki 2b
86-100 Świecie
tel. 697 483 985
ela.reda@4es.com.pl

FRANCZYZA SPOŁECZNA

Współtworzymy model pierwszej w Polsce franczyzy społecznej opartej na usłudze opiekuńczej uzupełnionej usługą gastronomiczną.

NASZA WIZJA
Powstanie silna sieć franczyzy społecznej rozpoznawalna w całej Polsce i krajach europejskich, w których rozwija się ekonomia społeczna.

NASZA MISJA
Łącząc usługi opiekuńcze z usługą gastronomiczną tworzymy model biznesowy dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, który pozwala na zarabianie pieniędzy i realizację misji społecznej.

Skąd pomysł na model biznesowy usługi opiekuńczej wspomaganej usługą gastronomiczną? Odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna – z doświadczenia franczyzodawcy, czyli trzech partnerów: Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy w obszarze usług opiekuńczych dla dzieci i seniorów, Fundacji Pro Omnis w obszarze usługi gastronomicznej i opiekuńczej oraz 4ES Non Profit Sp. z o.o. w obszarze ekonomii społecznej i marketingu. (Partnerzy realizują wspólnie projekt w ramach działania 2.9. POWER pt. „Model franczyzy usług społecznych – opieka ze smakiem”)

Połączyliśmy nasze doświadczenie i stworzyliśmy pierwszą w Polsce franczyzę społeczną opartą na usłudze opiekuńczej uzupełnionej usługą gastronomiczną. W tym modelu biznesowym usługa gastronomiczna zapewnia diety, jadłospisy i przepisy dostosowane do świadczonych usług opiekuńczych. Model franczyzy społecznej uwzględnia realizację zadań na rzecz dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Łącząc usługi opiekuńcze jako usługi społeczne z usługą gastronomiczną, tworzymy model biznesowy, który pozwala na zarabianie pieniędzy i realizację misji społecznej. Misja społeczna skupiona jest wokół 2 głównych zakresów: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz promocja zdrowia i zdrowego trybu życia.

Połączenie usługi opiekuńczej z usługą gastronomiczną przekłada się na efekt ekonomiczny, a ponadto wpływa istotnie na podniesienie jakości świadczonych usług opiekuńczych. Zdrowe i zrównoważone wyżywienie to podstawa rzetelnej opieki nad dziećmi i seniorami. Poprawia zdrowie i samopoczucie, daje siłę do życia i aktywności. Dodatkowo różnorodność smaków i dań pozwala czerpać radość z jedzenia oraz uczy otwartości na nowe smaki.

Franczyza społeczna Kropka skierowana jest do podmiotów ekonomii społecznej, które mają gotowość do:

 • stania się franczyzobiorcą społecznym;
 • przystąpienia do sieci franczyzowej;
 • uczestnictwa w proponowanych aktywnościach (spotkania, seminaria, szkolenia, doradztwo specjalistyczne);
 • prowadzenia działalności gospodarczej w formie usługi opiekuńczej uzupełnionej usługą gastronomiczną.

Franczyzobiorca franczyzy społecznej Kropka może wybrać zakres usług spośród 14 dostępnych modeli biznesowych. Każdy model biznesowy jest odpowiednim połączeniem usługi opiekuńczej z usługą gastronomiczną, tak jak zaprezentowano to na poniższym rysunku. Do wybranego wariantu można dodać jeszcze model BISTRO.

W ramach systemu franczyzy społecznej Kropka jest dostępny wspólny fundusz franczyzowego, który działa na rzecz franczyzobiorców oraz długoterminowego rozwoju sieci franczyzy społecznej.

Franczyza społeczna Kropka oferuje franczyzobiorcom szerokie wsparcie, które ułatwia rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz realizację celów ekonomicznych i społecznych w długim okresie.

Zakres wsparcia:

 • know-how w obszarze usługi opiekuńczej, usługi gastronomicznej, ekonomii społecznej i marketingu
 • specjalistyczne szkolenia wstępne u franczyzodawcy
 • podręcznik operacyjny (pakiet gotowych rozwiązań)
 • wsparcie ekspertów na etapie wdrażania u franczyzobiorcy
 • prawo do korzystania z nazwy, logo i wizerunku w lokalach i na materiałach promocyjnych
 • startowy pakiet marketingowy
 • wsparcie marketingowe
 • specjalistyczne szkolenia cykliczne dostosowane do potrzeb członków systemu franczyzowego
 • stały nadzór operacyjny i doradztwo ekspertów w trakcie trwania umowy franczyzowej
 • dostęp do sieci dostawców
 • wsparcie w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania
 • wsparcie w obszarze przedsiębiorczości społecznej
 • spotkania sieciujące członków systemu franczyzowego

Korzyści dla franczyzobiorcy, który przystępuje do systemu franczyzy społecznej Kropka są następujące:

 • krótki okres zwrotu nakładów inwestycyjnych
 • prowadzenie zyskownych placówek
 • wspólna sieć zakupowa
 • sprawdzone standardy
 • sposoby na unikanie błędów
 • większe bezpieczeństwo
 • specjalistyczne szkolenia kadry
 • doradztwo ekspertów
 • budowa partnerstwa publiczno – prywatnego.

Zapraszamy na stronę Franczyzy Społecznej Kropka http://www.franczyzaspoleczna.byd.pl/ oraz na Facebooka

Przeczytaj i posłuchaj o franczyzie społecznej na blogu https://przedsiebiorstwospoleczne.pl/

© 2023  4ES Non Profit Spółka z o. o.