4ES Non Profit Spółka z o. o.
ul. Św. Katarzyny 4a/2
87-100 Toruń
tel. 600 764 495
biuro@4es.com.pl

Oddział w Świeciu
ul. Chmielniki 2b
86-100 Świecie
tel. 697 483 985
ela.reda@4es.com.pl

BUDOWANIE STRATEGII CSR W ZAKRESIE SPOŁECZNEGO ZAANGAŻOWANIA BIZNESU

Najlepiej kiedy działania CSR są tak głęboko osadzone w strategię przedsiębiorstwa i odpowiadają na rzeczywiste potrzeby społeczeństwa, że mogą być prowadzone i rozwijane przez wiele lat.

Jako przykład możemy podać projekty realizowane przez Fundację TZMO Razem Zmieniamy Świat.

Ela Reda w latach 1997 – 2004 zainicjowała działania, które jako istotny element strategii społecznego zaangażowania TZMO są nadal kontynuowane i rozwijane:

Konferencja Opieki Długoterminowej – obecnie Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej, największe wydarzenie dotyczące opieki długoterminowej w Europie!

Seni Cup – Liga Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – obecnie Międzynarodowa Liga Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

Kwartalnik MEDI – obecnie Forum Opieki Długoterminowej MEDI

© 2023  4ES Non Profit Spółka z o. o.