4ES Non Profit Spółka z o. o.
ul. Św. Katarzyny 4a/2
87-100 Toruń
tel. 600 764 495
biuro@4es.com.pl

Oddział w Świeciu
ul. Chmielniki 2b
86-100 Świecie
tel. 697 483 985
ela.reda@4es.com.pl

4ES Non Profit Sp. z o.o. zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

Aktywność- mój sposób na życie

 Zobacz tutaj

 

Celem główny – wzmocnienie aktywności społecznej i zdolności w zakresie samoorganizacji 20 osób niesamodzielnych
z obszaru LSR do 31.06.2019.

Cele szczegółowe projektu:

  1. Integracja 20 osób niesamodzielnych poprzez udział w rękodzielniczych spotkaniach integracyjnych do 31.06.2019.
  2. Zainspirowanie 20 osób niesamodzielnych do udziału w działaniach kulturalnych/ krajoznawczych/ społecznych poprzez organizację 4 wycieczek do 31.06.2019.
  3. Podniesienie umiejętności osobistych 20 osób niesamodzielnych poprzez udział w warsztatach treningu osobistego do 31.06.2019.
  4. Zaktywizowanie 20 osób niesamodzielnych do podjęcia działań w zakresie samoorganizacji poprzez działania animatora do 31.06.2019.

Planowane efekty:

W projekcie zawarto szereg działań integrujących, aktywizujących uczestników do podjęcia działań w zakresie samoorganizacji po zakończeniu projektu.

Wartość projektu:

52 632,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 50 000,00 zł. Dofinansowanie jest elementem Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej.
Grupy Działania „Dla Miasta Torunia”

 

Pobierz ulotkę projektu tutaj…

© 2023  4ES Non Profit Spółka z o. o.