4ES Non Profit Spółka z o. o.
ul. Św. Katarzyny 4a/2
87-100 Toruń
tel. 600 764 495
biuro@4es.com.pl

Oddział w Świeciu n/Wisłą
ul. Chmielniki 2b
86-100 Świecie
tel. 697 483 985
ela.reda@4es.com.pl

EFEKTYWNY ROZWÓJ

Pomagamy
podmiotom ekonomii społecznej

w rozwijaniu działalności gospodarczej
oraz realizacji misji społecznej
poprzez:

 

© 2019 4ES Non Profit Spółka z o. o.